top of page

Disclaimer

Algemene Informatie

De informatie op deze website (www.moalie.com) is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud wordt geleverd door Moalie en hoewel wij ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

Aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortkomt uit, of in verband staat met, het gebruik van deze website.

 

Professioneel Gebruik

Deze website is bedoeld voor professioneel gebruik door zakelijke klanten. Het gebruik van de producten van Moalie dient te gebeuren in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en regelgeving. Moalie is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van de producten.

Beschikbaarheid

Wij doen ons best om de website soepel te laten werken. Echter, Moalie neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website die tijdelijk niet beschikbaar is wegens technische problemen buiten onze controle.

Externe Links

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle staan van Moalie. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van enige links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die daarin worden uitgedrukt.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en software, behoren toe aan Moalie. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.

Wijzigingen

Moalie behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze disclaimer regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Contact

Indien u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via sales@moalie.nl

bottom of page